Åpner for kontakttrening i barne- og ungdomsfotballen fra juni

Onsdag offentliggjorde regjeringen at det kommer en oppmykning av koronareglene for utendørsidretter for barn og unge fra 15. juni, som blant annet vil tillate begrenset fysisk kontakt på trening.

For fotballen innebærer dette at barn og unge kan ha normale fotballaktiviteter på trening. Helsedirektoratet gikk noen timer senere ut og varslet at de høyst sannsynlig vil innstille på å gjenåpne alle idretter for barn og unge allerede fra 1. juni.