Påmelding til årsmøte i Rustad IL onsdag 3. Juni

I forbindelse med Årsmøtet til Rustad IL onsdag 3. Juni er det nå lagt ut sakspapirer.

Vi har fortsatt en spesiell situasjon i samfunnet som gjør at vi må ha begrensninger på møtedeltakelse på årsmøtet vårt. Vi er derfor i år nødt til å ha påmelding for deltakelse.

Blir det over 15 personer som melder seg på vil kun hovedstyret sitte fysisk sammen på møtet og resten vil delta via Teams.

Dette er nå utprøvd mange ganger og skal ikke by på noen problemer.

Styret i Rustad IL ber derfor om påmelding til årsmøte til: post@rustad-idrettslag.no innen 28. mai 2020.

Når alle påmeldingene har kommet inn vil alle få en mail om evt. å møte fysisk på klubbhuset eller på Teams-møte. Kl. 19.00.

Vi håper på stor deltakelse på Rustad IL sitt årsmøte!

Mvh

Barbro Tomter Dahlen – Leder Rustad IL

Forslag til årsmøtet fra hovedstyret i Rustad IL
Medlemskontingent i Rustad IL kr. 200,- pr. år. Beholdes som i dag.

Forslag til årsmøtet fra Allsportgruppa i Rustad IL
I og med at Rustad IL Barneidrett har byttet navn til Rustad IL Allidrett, blir det missvisende og forvirrende for publikum at treningsgruppen for barn og ungdom med spesielle behov fortsetter med navnet Allsport.
Vi opplever henvendelser fra foreldre som tar kontakt med oss for eventuelt medlemskap, eller andre spørsmål, mens de skulle ha henvendt seg til Allidrett. Dette går begge veier mellom gruppene.
Foreslår derfor at vi bytter til navnet Rustad IL Paraidrett, som også er bedre betegnelse og selvforklarende navn på vår treningsgruppe.
Mvh
Vidar Larsen
Leder Allsportgruppa