Mulig oppstart for fotballen..

Landslagsamling

NFF Oslo følger de sentrale vedtakene og vi skal være godt forberedt på oppstart fra den dato det blir anledning til å spille ordinære seriekamper.

I dette forberedende arbeidet har vi laget ferdige spilleplaner for en mulig oppstart av seriespill med kamper fra 15. juni, til tross for at det er stor usikkerhet om oppstartsdato. Selv med denne usikkerheten har det vært nødvendig å løse det slik grunnet det store antallet lag og kamper vi har i vår krets. I en normal sesong spilles det over 30 000 kamper i kretsen vår.

Terminlister for 13 år og eldre

Vi har i tråd med breddereglementet valgt å legge ut terminlistene for klassene fra 13 år og eldre nå for å gi alle lag muligheten til å sette seg inn i det som er ment å bli deres kampsesong i år. Vi håper dette tas godt imot, og ber om stor forståelse for at det fortsatt er noe usikkerhet, og da spesielt knyttet til en mulig oppstartsdato.

Terminlistene for samtlige klasser fra 13 år til og med senior ligger nå på www.fotball.no.

Vi ber alle klubber om å holde all kontaktinfo på lagene oppdatert. Dette gjøres i FIKS.

Mulige endringer

Vi er forberedt på at det kan bli slik at det ikke blir anledning til å spille kamper før tidligst i august, og da må alle kamper som er berammet i perioden fra 15 juni og frem til vedtatt oppstartsdato flyttes til etter oppstartsdatoen.

Kretsadministrasjonen vil da flytte alle kamper fra denne perioden til nye datoer i høstsesongen. Klubbene skal ikke foreta seg noe for disse endringer.

De kamper som i dette oppsettet har kampdato etter det som blir vedtatt oppstartsdato vil da som utgangspunkt spilles slik dette oppsettet viser.

Merk her at det ikke åpnes for omberamming av kamper basert på klubbenes behov og ønsker før endelig oppstartsdato er vedtatt og offentliggjort.

Terminlister for barn

Kampoppsettet for barn 8 til 12 år vil publiseres straks oppstartsdato er vedtatt og offentliggjort. Alle lag i barneklassene er i de avdelingsoppsett som er publisert tidligere (noen justeringer kan ha forekommet grunnet trekkinger og etteranmeldinger)

Dommeroppsett for sesongen 2020.