Kamper for 13 år og eldre- tidligst 1.august

NFF Oslo følger de sentrale vedtakene samt de signaler og beslutninger som meddeles fra helsemyndighetene i vår planlegging av sesongen 2020.

Basert på NFFs innspill til myndighetene om gradvis opptrapping av fotballaktivitet i bredden og adgang for trening med kontakt for spillere over 20 år vil vi redusere forvirringen som er oppstått ved at terminlistene er offentliggjort med kamper fra medio juni. Vi har også tatt hensyn til ønsker fra klubbene om å få trene med full kontakt i en periode før oppstart av seriekamper.

Kretsen har i dag vedtatt at det ikke vil spilles seriekamper for klassene 13 år og eldre før tidligst 1 august.

Terminlister for 13 år og eldre

Vi vil basert på dette flytte de i underkant av 200 kamper som var satt opp med kampdato før ferien til nye datoer i høstsesongen. Klubbene skal ikke foreta seg noe for disse endringer.

Merk her at det ikke åpnes for omberamming av kamper basert på klubbenes behov og ønsker før endelig oppstartsdato er vedtatt og offentliggjort.

Lagenes kontaktpersoner varsles automatisk ved enhver endring.

Alle dommeroppdrag fra kampene som flyttes vil fjernes og nye dommere settes opp av kretsadministrasjonen.

Vi ber alle klubber om å holde all kontaktinfo på lagene oppdatert. Dette gjøres i FIKS.

Terminlister for barn

Kampoppsettet for barn 8 til 12 år vil publiseres straks oppstartsdato er vedtatt og offentliggjort. Alle lag i barneklassene er i de avdelingsoppsett som er publisert tidligere (noen justeringer kan ha forekommet grunnet trekkinger og etteranmeldinger)

Dommeroppsett for sesongen 2020.