Informasjon til trenere og ledere

 

Spond

Informasjonsflyt i klubben

Klubben bruker nå SPOND til interne meldinger, beskjeder og viktig informasjon. Leder og trenere som ikke er inne i SPOND anbefales til å legge seg til der- Ta kontakt dersom dere ikke får dette til.

I disse dager starter vi opp med kamper og det er mye informasjone vi alle trenger for å å begrense smitte mulighetene.

All info om dette tema finner du i SPONDguppen til  Rustad Fotball..

Styret