store Begrensninger pga Smittefare

Oslo kommune har fra neste uke bedt alle klubber og lag stoppe alle aktiviteter for medlemmer over 20 år. Dette gjelder i første runde i 3 uker fra tirsdag 10.november.

Når det gjelder barn og ung opptill 19 år kan de trene som før men alle kamper og treningskamper er avlyst i denne perioden.

Vi som klubb har investert en del penger i å trene i MS hallen i vinter. Her opplever jeg de har tatt sikkerheten på alvor og følger tett opp med klubbene som leier.

Styret