Trening og aktivitet fra 17.november

Byrådet i Oslo kommune har vedtatt sosial nedstenging av Oslo fra 9. november, den 16.november ble ytterligere innstramminger innført.

Dette er de nye tiltakene som innføres i Oslo kommune:

  • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år fra 17.november. Det innebærer at treninger innendørs i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre.
    • Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter.
    • Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Allerede gjeldene tiltak som videreføres i Oslo kommune:

  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser, samt ritualer uten tilskuere, sendinger, kamper i toppidretten osv. uten publikum.
  • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs med en antallsbegrensning på 200 såfremt det holdes en meters avstand. 
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter.
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

Det er kun den organiserte idretten for barn og unge under 20 år som kan benytte Oslo kommunes idrettsanlegg til trening utendørs. 

Alle arrangementer i form av kamper, cuper, turneringer o.l. må avlyses og kan ikke avholdes på de kommunale idrettsanleggene.

Dette gjelder foreløpig til og med mandag 30.november.

Se hele pressemeldingen fra Oslo kommune

Du kan også se orientering fra Oslo idrettskrets om endringer i Oslo kommune og påvirkningen den har på Osloidretten

I dagene etter vedtaket fra Oslo kommune har de øvrige kommuner i vår krets behandlet lokale innstramminger. Flere av kommunene har vedtatt tilsvarende innstramminger.

Merk at kommunene i vår krets kan vedta innstramminger og lettelser lokalt. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert i egen kommune.