Alle aktiviteter stoppes!

Ref nyheter vil vi ikke starte opp trening i MS hallen fra mandag.
Det vil heller ikke være mulighet å trene ute og aktiviteten stenges ned til ny beskjed blir gitt. Dette påbudet gjelder nå ALLE årsklasser !

Vi beklager dette men sammen må vi stå sammen gjennom denne perioden for å sikre at det blir bedre for oss alle.

Takk!