Medlemsmøte Rustad fotball

Fotballgruppa gjennomfører sitt medlemsmøte 4.mars kl. 19.00 på Teams.

Påmelding: post@rustadfotball.no

En egen invitasjon vil sendes ut på mail dagen før møte. Dettevil kun være et informasjonsmøte og alle saker vil bli tatt opp igjen på Russtad IL sitt årsmøte senere. Egen innkalling kommer.

Agenda

Velkommen

 1. Årsmelding
 2. Gjennomgang av regnskap
 3. Forslag til budsjett
 4. Nye resurspersoner i fotballgruppa må velges
 5. Planer for 2021
 6. Andre saker
  a. Oppdateringer ifht til Covid-19
  b. Muligheter for sammenslåing av fotballgruppene til Rustad og Abildsø
  c. Lagspåmelding Fiks ansvarlig (NY)
  d. Utstyr
  e. Eventuelt

Møte er stipulert til å var ca 1,5 time og en 5 min strekk etter punkt 5.
Husk å Fyll opp kaffekoppen😊