Utendørs idrettsanlegg

Hva gjelder på Rustad?

For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde to meter avstand til enhver tid. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder to meter avstand til andre på anlegget. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.