Uorganisert aktivitet

Hei,

Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det pågår uorganisert aktivitet i regi av privatpersoner på idrettsanleggene våre som bryter med smittevernreglene. I den sammenheng vil vi henge opp plakater med retningslinjer på alle utendørs idrettsanlegg før påske. Dersom dere fremdeles opplever aktivitet på anleggene som tydelig bryter med smittevernreglene ønsker vi å få tilbakemelding på dette.

God påske!

Med vennlig hilsen

Sigurd Kurdøl

Spesialkonsulent

+47 984 88 016

Bymiljøetaten