Støtt Rustad IL Fotball i et meget vanskelig år

Velkommen til nettbutikken til Rustad IL Fotball

Når du handler i denne nettbutikken vil en del av overskuddet gå tilbake til Rustad IL Fotball.

Vi har også i år blitt utsatt for store inntektstap pga av bl.a Norway Cup igjen blir avlyst. Klubben trenger derfor å finne andre inntektsområder for å opprettholde inntektsnivået.

Støtt derfor din lokal klubb med å kjøpe en virutuell vaffel, et støttemedlemskap eller noen flotte klær i Rustad farger.

Rustad i vårt hjerte!