Ekstraordinært årsmøte

Til alle medlemmer i Rustad IL!

Rustad IL innkaller til ekstraordinært årsmøte i samlingssalen på Rustad skole mandag 20. september kl. 18.00.

Vedlagt følger innkalling.

Sakspapirer til det ekstraordinære årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside senest en uke før møtet: http://www.rustad-idrettslag.no

På vegne av hovedstyret i Rustad IL
Barbro Tomter Dahlen
Leder Rustad Idrettslag
Tlf: 41 69 20 50

post@rustad-idrettslag.no
http://www.rustad-idrettslag.no