RASK – Rekrutterings- og inkluderingsansvarlig

Khalid Maimouni trer inn i rollen som rekrutterings- og inkluderingsansvarlig i RASK.

Khalid har som relativt nytt medlem i klubben engasjert seg både som lagleder og trener i G2012 og 2013. Han er i tillegg medlem i styret og skal nå legge til rette for en raskere inkludering og mer bærekraftig rekruttering i og rundt klubbens aktiviteter.

«Inkludering og rekruttering i idretten er egentlig et felles ansvar som alle i nærmiljøet må føle et naturlig eierskap til. RASK skal være enda tydeligere med sin nye rekrutterings- og inkluderingsstrategi og jeg ønsker at alle i klubben skal ha et eierskap til den før den implementeres i våre rutiner på lag- og individnivå. Så for å lykkes med å nå ut til alle er jeg helt avhengig av at alle i klubben blir med og ta del i dette ansvaret.» Sier Khalid.

Ta Khalid godt imot når han fremover kommer på besøk til lag, frivillige og samarbeidspartnere lokalt.