Påmeldingsfrist sesongen 2022

Viktig å notere seg påmeldingsfrister for de ulike lagene i RASK

Dere kan gå inn på denne siden for nærmere informasjon https://www.fotball.no/kretser/oslo/konkurranse/sesongforberedende/lagspamelding/

Her finner dere også spilledager https://www.fotball.no/kretser/oslo/konkurranse/sesongforberedende/spilledager/

Påmeldingsfrister for seriespill

Gjeldende for sesongen 2022.

Resten av lagene er fristen etter jul. Klubben vil kontakt dere for videre info.