Fotballforsikringen 2015

Fotballforsikringen 2015
Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider http://www.fotballforsikring.no

Generelt

 • Fotballforsikringen 2015 gjelder fra og med 1. mars 2015 til og med 29.februar 2016.
 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på fotballforsikring.no
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-12 år

 • Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.
 • Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2015.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.
 • Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

Trener, leder og dommer
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

Norges Fotballforbund ønsker alle klubber, lag og spillere lykke til med årets sesong!

Fotballforsikringen 2015 – Priser

Obligatorisk grunnforsikring

Tillegg for frivillig
utvidet forsikring

Toppfotballforsikring Individuell

Pris pr spiller ved tegning for hele spillertroppen

Tippeligaen  1.600

2.100

OBOS ligaen 1.600

2.100

Toppserien 1.600

1.600

Toppfotballforsikring Individuell

Pris pr spiller ved
tegning 
av enkeltspiller

Tippeligaen 1.600

3.100

OBOS ligaen 1.600

3.100

Toppserien 1.600

2.600

SENIORFOTBALLEN (MENN OG KVINNER) Lagsforsikring

Individuell forsikring

Oddsenligaen 32.000

1.300

1. divisjon kvinner 20.000

1.100

3. divisjon menn 20.000

1.100

4. divisjon menn 17.000

1.100

Lavere div – 11-er 10.600

1.100

Lavere div – 7-er og 5-er 5.300

1.100

UNGDOMSFOTBALL
(13 -19 ÅR)

Lagsforsikring

Individuell forsikring

Alle klasser, 11’er, 7’er og 5’er Gratis

1.000

BARNEFOTBALL
(0 – 13 ÅR)
   
Alle klasser NIFs Barneidrettsforsikring

900

OLD BOYS/GIRLS Lagsforsikring

Individuell forsikring

11’er 8.500

2.000

7’er og 5’er 6.400

2.000

Fotballforsikringen 2015 – Ytelser

BEHANDLINGSGARANTI
Grunnforsikring

Utvidet forsikring

Frist for oppstart idrettsutredning 3 virkedager

3 virkedager

Frist for oppstart idrettsbehandling 90 virkedager

3 Virkedager

Idrettsutredning og Idrettsbehandling Faser

Grunn-
og utvidet forsikring

A Idrettens Skadetelefon – Meld skaden elektronisk Telefon 02033. kl. 0900-2100 alle dager  

 

JA

B Akuttbehandling. (Offentlige egenandeler eller Idrettens legevakt før skaden er meldt) Akutt *

2 000

C Idrettsutredning i idrettens behandlernettverk
Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF (Obligatorisk før videre henvisning)  

 


Utredning *

4 000

  Operasjonsutredning – Styrke- og funksjonstest, SFT før operasjon, Ortose
  Utredning av spiseforstyrrelser
  Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)
D Idrettsbehandling i Idrettens behandlernettverk  
  Behandling hos legespesialist, idrettslege NIMF, manuellterapeut, kiropraktor, idrettsfysioterapeut

 

 

100 000

  Behandling av spiseforstyrrelse

10 000

  Utredning og behandling av sammensatte symptomer

10 000

5 Tannskader

50 000

E Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

6 000

F Ansvar

3 000 000

EGENANDEL
Gruppe B, C, D, E

Gruppe F

1 000

10 000

G Ulykkesdødsfall    
Ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år

50 000

150 000

50 000

H Progressiv invaliditetserstatning
forsikringssum kr 300 000
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

30 000 –
150 000

159 000 –
600 000