Jubileumsmagasin

Forside 1

I anledning Rustad ILs 50 års jubileum ble det utgitt et jubileums-magasin. Magasinet ble distribuert til alle husstander i vårt nærområdet. Les en elektronisk versjon av Rustads jubileums-magasinet her.