Kontingent 2017/18

Rustad-merket grønn_web

I likhet med flere andre små klubber i Oslo opplever Rustad fotball i dag en stadig tøffere konkurranse om barn og ungdom som ønsker å spille fotball. Konkurransen kommer først og fremst fra andre klubber i nærmiljøet, men også fra stadig flere kommersielle aktører.

Med en stadig synkende medlemsmasse, og med det en minkende masse med voksen-ressurser mener styret at vi må ta grep for å sikre en forsvarlig drift for årene som kommer. Men styret mener også kontingenten skal holdes på et lavt nivå slik at alle har mulighet til å delta på aktiviteten.

Treningsavgiften er den eneste sikre inntektskilden i Rustad fotball, og viktigheten av å betale denne er kritisk for driften av klubben.

 Brukergrupper

Brukergruppe Alder
Barnefotball 6-12 år
Ungdomsfotball 13-19 år
Senior A-lag
Senior Senior 7’er, M48, Kvinner 7’er.
Senior Trenere, lagledere, tillitsvalgte, dommere

Medlems-/treningskontingent

2017/18
Brukergruppe Medlems- /treningskontingent
Barnefotball Kr. 1 500,- *
Ungdomsfotball Kr. 2 500,- *
Senior A-lag Kr. 3 200,- *
Senior B-lag Kr. 2.500,- *
M40/M48/Dame 7’er Kr. 2 500,- *
Tillitsvalgte, trenere, dommere Kr. 275,- **

* Inkl. Idrettslagets medlemskontingent, kampdrakter samt lagspåmelding cuper.

** Alle tillitsvalgte, trenere og dommere må være medlemmer av klubben.

Tillitsvalgte og trenere som har barn i klubben betaler kun medlemskontingent kr 275,- for barnet som er aktiv. Dette er en kompensasjon for innsatsen de legger ned i klubben da vi ikke betaler ut andre godtgjørelser til disse.

NB! Betalingsfrist for kontingenten er senest 1.mai

Andre forhold

Ta kontakt med din lagleder hvis behovet for en egen betalingsavtale er nødvendig. Rustad Fotball ønsker at alle skal ha en mulighet til å spille fotball og vi finner gode løsninger for alle etter avtale.

Oppstart yngste årgang er året de starter på skolen.                                                                Denne årsklassen betaler kun medlemsavgift kr 275,- ved oppstart.

Med ønske om en god sesong
Styret
Rustad IL Fotball