Kontingent 2015

Rustad-merket grønn_web

 

Betale medlems- og treningskontingent 2015 – trykk her!

I likhet med flere andre små klubber i Oslo opplever Rustad fotball i dag en stadig tøffere konkurranse om barn og ungdom som ønsker å spille fotball. Konkurransen kommer først og fremst fra andre klubber i nærmiljøet, men også fra stadig flere kommersielle aktører.

Med en stadig synkende medlemsmasse, og med det en minkende masse med voksen-ressurser mener styret at vi må ta grep for å sikre en forsvarlig drift for årene som kommer.

Treningsavgiften er den eneste sikre inntektskilden i Rustad fotball, og styret mener at det nå er på tide å løfte denne opp på et nivå vi mener riktig og nødvendig for å drifte fotballgruppa.

Det er et faktum at vi i 2014-sesongen hadde en av de laveste treningsavgiftene i Oslo, og den laveste treningsavgiften av alle klubber i vårt nærmiljø. Rustad fotball har i hele sin historie vært en billig klubb å spille fotball i. Det skal den fortsatt være.

Styret vil nå kunne legge en mer langsiktig plan (ut over én sesong av gangen) for den sportslige aktiviteten i klubben, samt å gi handlingsrom for klubben til å tenke mer utvikling, og ikke bare drift.

Betale medlems- og treningskontingent 2015 – trykk her!

Omstrukturering i brukergrupper
Styret omstrukturerer også nivåene for fastsettelse av treningsavgift. Endringen er gjennomført for å skape et større samsvar mellom klubbens definerte brukergrupper og de begreper Norges Fotballforbund bruker på spillere i de forskjellige årsklasser.

 Nye brukergrupper

Brukergruppe Alder
Barnefotball 6-12 år
Ungdomsfotball 13-19 år
Senior A-lag
Senior Senior 7’er, M48, Kvinner 7’er.
Senior Trenere, lagledere, tillitsvalgte, dommere

Betale medlems- og treningskontingent 2015 – trykk her!

Medlems-/treningskontingent

2015
Brukergruppe Medlems- /treningskontingent
Barnefotball Kr. 1 500,- *
Ungdomsfotball Kr. 2 500,- *
Senior A-lag Kr. 3 200,- *
Senior B-lag Kr. 2.500,- *
M40/M48/Dame 7’er Kr. 2 500,- *
Tillitsvalg, trener, dommer Kr. 250,- *

* Inkl. Idrettslagets medlemskontingent

Nytt i 2015
Superinvite
Styret ønsker at medlems- og treningskontingent betales via vår nettabeste betalingspartner Superinvite. Når dubetaler her vil kontingent deles opp i 2 deler, hvor 50 % betales på våren (1.mai) og 50 % på høsten (1.august). Det er fortsatt mulighet til å betale hele kontingenten med en gang.

NB! Det vil komme på et behandlingsgebyr på 3,9 % + kr.9,- pr. transaksjon på de overnevnte summer ved betaling i Superinvite.

NB! Betalingsfrist for vårkontingenten er senest 1.mai 2015

Betale medlems- og treningskontingent 2015 – trykk her!

Andre forhold

Familier med flere barn ifotballgruppa gis det en søskenrabattpå 20%.
Beløpet krediteres og tilbakebetales etter innbetalt kontingent.

Ta kontakt med din lagleder hvis behovet for en egen betalingsavtale er nødvendig. Rustad Fotball ønsker at alle skal ha en mulighet til å spille fotball og vi finner gode løsninger for alle etter avtale.

Med ønske om en god sesong
Styret
Rustad IL Fotball

 Betale medlems- og treningskontingent 2015 – trykk her!