Parkering

11695961_658389554262916_1760208076435007394_n

 

Arrangøren jobber i nær kontakt med politiet og andre myndigheter som har med trafikk og parkering å gjøre.

Parkering
Som de fleste andre steder har ikke Oslo nok parkeringsplasser til alle Oslo-borgere og tilreisende gjester. Parkeringsavgiften er kr. 100,-, men da kan du kjøre til og fra hele dagen.

Vennligst følg anvisninger, vakter, skilt og oppslag. Dette gjelder hele turneringsuken – ved ankomst, – kjøring frem og tilbake mellom bosteder og Ekeberg. (Minibuss må regnes som bil når det gjelder -parkering.)

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det til tider kan være mye trafikk på alle veier til og fra Ekeberg. Dette gjelder spesielt i rushtiden fra kl 14.30 – 17.30. Turneringen oppfordrer sine besøkende til å benytte offentlige kommunikasjonsmidler.

Kontroll av busser
Det kan forventes kontroll av bussene lagene benytter. Norway Cup håper at bussmateriellet som klubbene bruker er i orden. Turneringen håper å slippe ulykker som skyldes dårlig materiell og vedlikehold.

Bomringen
Bomstasjonene får konsekvenser for hvor en bør kjøre. Informasjon om dette fåes i Sekretariatet. Likeledes er flere veier sperret. Dette kan føre til større kø-problemer enn tidligere.

Busser vil fortsatt parkere gratis. Hent busskilt i Sekretariatet. Vi gjør oppmerksom på at busser defineres som kjøretøy med minimum 10 passasjerseter.

Egen buss
Klubber som kommer til Oslo med egen buss må opplyse om dette ved innsjekking. Dette vil da bli registrert hos oss og de respektive klubblederne vil få utlevert en egen Norway Cup-logo som plasseres nederst i venstre hjørne på frontruten. Definisjon: Buss – minimum 10 seter inkl. fører

Ekebergfeltet
Alle busser henvises til anviste parkeringsplasser nord for Ekeberg og nord på Ekebergsletta. Personbiler henvises til parkeringsplassen sør for Ekeberg Idrettshall. Personbiler kan også parkeres på grusbanen ved “Sporten”. Innkjøring fra Jomfrustien.

Etter spesiell tillatelse gis arrangørbiler, presse o.a. adgang til parkeringsplasser rundt Ekeberg skole. Parkeringskort utstedes av trafikkleder. Ved innsjekking og besøk i hoved-sekretariatet på Ekeberg henvises til parkeringsplass nord på Ekebergsletta.

Abildsø-feltet
Alle busser henvises til anvist parkering langs Østensjøveien. Personbiler henvises til parkering på Abildsø skole. Arrangørbiler henvises til parkering i Agronomveien.

Rustad-feltet
Alle busser og personbiler henvises til parkeringsplasser ved Norsk Datas Kurssenter ved Skullerudstua og rundt Norsk Data.

Voldsløkka-feltet
Parkering i tilstøtende gater, for eksempel Stavangergata. Dags- og ukeskortet gjaldt ikke på Voldsløkka.

Furuset-feltet
Busser og privatbiler henvises til parkering anvist av teknisk arrangør. Buss fra Galleri Oslo nr. 401 eller nr. 402. som stopper ved Furuset Stadion.

Kilde: norwaycup.no

%d bloggere liker dette: