Referat fra styremøter

Her vil vi fortløpende legge ut referater fra fotballgruppas styremøter. Ta kontakt med fotballgruppas leder Jarle Birkeli hvis du har spørsmål: mail: :leder@rustadfotball.no mob:  932 51 009

00.00.2020 Styremøtereferat-test 1