Referat fra styremøter

Her vil vi fortløpende legge ut referater fra fotballgruppas styremøter.

Ta kontakt med fotballgruppas leder Jarle Birkeli hvis du har spørsmål: mail: leder@rustadfotball.no mob:  932 51 009

2020 -02-05 Referat styremøte RIL fotball

2020 -03-25 Referat styremøte RIL fotball

2020 -04-26 Referat styremøte RIL fotball_Corona tiltak

2020 -08-11 Referat styremøte RIL fotball