Årshjul Rustad fotball

     
JANUAR    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Fakturere sponsormidler Uke 1
Styret Innkalling til årsmøte Uke 5
Styret Oppdatering av laglister Uke 5
Utsendelse av medlemskontingent Uke 5
Påmeldingsansvarlig Påmelding serie 15 år og eldre Uke 2
Påmeldingsansvarlig Påmelding serie 11 til 14 år Uke 5
Påmeldingsansvarlig Oppdatering i idrettsregisteret Uke 5
Leder fotballskolen Søknad om frivillighetsmidler Uke 5
Leder fotballskolen Innrapportering av fjorårets frivillighetsmidler Uke 5
Materialforvalter Draktspons, søknad til Coop m.fl. Uke 5
Dommeransvarlig Påmelding dommerkurs Uke 5
Kommunikasjon Frist for lagpåmelding Uke 2
Kommunikasjon Søknad på drakter Uke 5
Kommunikasjon Årsmøte og lagledermøte Uke 5
FEBRUAR    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Informere lagleder 12 år om oppgaver i vårlotteri Uke 7
Styret Gjennomføre Årsmøte Uke 8
Styret Gjennomføre lagledermøte Uke 8
Styret Informere lagleder 10 år om 17.mai-arrangement Uke 8
Påmeldingsansvarlig Påmelding serie 8-11 å Uke 7
Lagleder 12 år Begynne å skaffe premier til vårlotteri Uke 7
Leder fotballskolen Oppstartsgruppe årets fotballskole Uke 7
Matrialforvalter Sende ut bestillingsinfo til lagledere Uke 5
Materialforvalter Bestille nødvendig utstyr for det enkelte lag Uke 7
Kommunikasjon Bestilling av nødvendig utstyr Uke 5
Kommunikasjon Informasjon om 17.-arrangement Uke 8
Kommunikasjon Årets fotballskole Uke 8
MARS    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Oversikt over treningstider kunstgresset Uke 10
Styret Søke hovedstyret om støtte til innetrening Uke 10
Styret Bestille trykking av loddbøker til vårlotteri Uke 10
Styret Delta på Kretstinget Uke 10
Styret Følge opp lagleder 12 år ang vårlotteri Uke 11
Leder fotballskolen Søknadsfrist NFF Uke 11
Leder fotballskolen 1.runde med påmeldingsskjema sendes ut Uke 11
Leder fotballskolen Starter rekrutteringsprosess av intruktører Uke 11
Leder fotballskolen Starte arbeidet med å avklare ytterligere ressurser Uke 12
Påmeldingsansvarlig Informere lagledere om Norway Cup Uke 11
Kommunikasjon Påmeldingsskjema fotballskolen Uke 11
Kommunikasjon Rekruttering av instruktører til FS Uke 11
Kommunikasjon Informasjon om Norway Cup Uke 11
Kommunikasjon Produsere ranselpost til fotballskole Uke 12
APRIL    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Vårdugnad Uke 15
Styret Fotografering Uke 15
Styret Utarbeide liste for søppelplukk og merking Uke 16
Styret Åpne vannkran på grusbanen Uke 16
Styret Avklare kjerneressurser til VM på Rustad Uke 16
Påmeldingsansvarlig Frist påmelding Norway Cup Uke 15
Leder NC-komité Oppstartsmøte NC-komité Uke 15
Leder fotballskolen Sende ut ny runde med invitasjoner Uke 15
Leder fotballskolen Avtale med rekrutterte instruktører Uke 15
Leder fotballskolen Avtale med andre voksenressurser Uke 15
Materialforvalter Utlevering av utstyr til lagene Uke 16
Kioskansvarlig Innkjøp Uke 16
Kioskansvarlig Oppdatere rutiner og instrukser Uke 16
Kioskansvarlig Utarbeide vaktliste Uke 16
Kommunikasjon Frist for påmelding NC Uke 14
Kommunikasjon Husk fotballskolen Uke 15
Kommunikasjon Vårdugnaden
Kommunikasjon VM på Rustad også i år Uke 16
Kommunikasjon Sak på utlevering av utstyr Uke 16
Kommunikasjon Vaktlister for kiosk Uke 16
Kommunikasjon Liste for rydding og merking av gresset Uke 16
MAI    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Følge opp lagleder 10 år ang 17.arr. Uke 18
Styret Følge opp lagleder 12 år ang vårlotteri Uke 18
Styret Avtale snørydding, kunstgressbanen Uke 19
Lagleder 12 år Utlevering og innsamling av loddbøker Uke 19
Lagleder 10 år Gjennomføring av 17.mai-arr Rustad skole Uke 20
Leder VM på Rustad Oppstartsmøte VM på Rustad Uke 21
Kommunikasjon Årets seriestart Uke 18
Kommunikasjon Årets vårlotteri Uke 19
Kommunikasjon Årets 17.mai-arrangement Uke 20
Kommunikasjon «Den store dugnaden» Norway Cup Uke 20
Kommunikasjon Siste frist for Fotballskolen Uke 21
JUNI    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Leder fotballskolen Ordne kobling av vann mellom kunstgress og gress Uke 23
Leder fotballskolen Instruktør-kveld Uke 25
Leder fotballskolen Organisasjonsmøte Uke 25
Leder fotballskolen Gjennomføring Uke 26
Leder VM på Rustad Organisasjonsmøte Uke 24
Leder VM på Rustad Arragere VM på Rustad Uke 25
Leder NC-komité Vaktlister kiosk-/parkering-/dommerkort med mer. Uke 26
Kommunikasjon VM på Rustad Uke 24
Kommunikasjon Fotballskolen Uke 24
Kommunikasjon Norway Cup uke 26
JULI    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Leder NC-komité Ordne kobling av vann mellom kunstgress og gress Uke 28
Leder NC-komité Innsjekk Rustad fotball – hente ut materiell Uke 29
Lagledere alle Sjekke ut puljeoppsett Norway Cup Uke 29
Kioskansvarlig Utarbeide vaktliste, høst Uke 30
Kommunikasjon Norway Cup Uke 28
Kommunikasjon Vaktliste kiosk Uke 30
AUGUST    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Bestille samlingssal Rustad til sesongavslutninger Uke 32
Styret Søke Rustad skole om innetrening Uke 32
Styret Søke Skullerud skole om innetrening Uke 32
Styret Bestille oppvarmet kunstgress til vintertrening Uke 34
Styret Avklare trenersituasjonen for A-laget Uke 34
Kommunikasjon Sende ut innbydelse som ransepost til 1.klasse Uke 34
SEPTEMBER    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Oppstart nytt årskull Uke 36
Styret Ordne med politiattester for nye trenere Uke 37
Styret Sende ut innbydelse til sesongavslutninger Uke 38
Styret Arbeidsfordeling sesongavsutninger Uke 38
Styret Invitasjon til Rustad fotballfest Uke 38
Kommunikasjon Nytt årskull på plass Uke 36
Kommunikasjon Innbydelse til sesongavslutninger Uke 38
Kommunikasjon Innbydelse til fotballfest Uke 38
OKTOBER    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Arrangere sesongavslutninger Uke 42
Styret Dele ut Barneidrettens stipend Uke 42
Styret Utarbeide treningstider kunstgresset, høst Uke 43
Styret Utarbeide treningstder innetrening, høst Uke 43
Styret Fakturere for driftstøtte Uke 43
Styret Fakturere for vintertreningsavgift Uke 43
Styret Arrangere fotballfest Uke 44

 

NOVEMBER    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Organisere bane og mål til vinterdrift Uke 45
Styret Søke Rustad skole om innetrening, vår Uke 45
Søke Skullerud skole om innetrening, vår Uke 45
Utareide treningstider kunstgresset, vinter Uke 46
Utarbeide treningstider inne vinter Uke 46
Lagledere, alle Sende styret info om neste års spillerstall Uke 46
Klubbhusansvarlig Rutinesjekk på vann og klubbhus Uke 47
Kommunikasjon Årsrapport-mal til lagledere Uke 46
DESEMBER    
Ansvarlig Arbeidsoppgave Frist
Styret Avklare kjerneressurser for fotballskolen Uke 50
Styret Frist for å avklare trenerresssurser for alle lag Uke 50
Styret Avklare dommeransvarlig for neste sesong Uke 50
Påmeldingsansvarlig Innhente laginfo fra lagledere for 15 år og eldre Uke 49
Påmeldingsansvarlig Påmeldingsfrist seniorlag Uke 50