Rustad fra A til Å

cropped-10418881_505103962924810_1814166536816468882_n.jpg

Rustad fra A til Å er ment å være et levende oppslagsverk for alle som er en del av Rustad fotball. Her finnes opplysninger som gjøre at praktiske ting kan løses enkelt og på riktig måte for alle. Mener du noe mangler gir du oss beskjed, 

– A –

Avtalen med Torshov sport
Rustad fotball har en innkjøpsavtale med Torshov sport. Alt innkjøp av utstyr til lagene skal gjøres via Torshov sport. Ta kontakt med klubbens materialforvalter hvis det er behov for å kjøpe inn utstyr. Detaljer omkring avtalen blir etterfulgt av fotballgruppas styre. Kontaktinformasjon til materialforvalter finner du på klubbens hjemmesider.

Ansatte
Rustad fotball har ingen hel- eller deltidsansatte.

cropped-vm15-60.jpg

– B –

Baller
Alle lag blir tildelt et eget lag-sett med baller når de begynner i barnefotballen. Ut over dette må lagene / spillerne selv bekoste baller. Det finnes store fellesnett i ballrommet som alle lag kan benytte (5’er og 4’er baller). Dette gjelder også vinterbaler.

Ballrom
Det finnes et eget ballrom i enden av klubbhuset som vender mot Rustad skole. Rommet har samme nøkkel som til garderobene. Rommet innholder ballpumpe, felles treningsutstyr og ballskap til det enkelte lag.

Ballskap
Hvert lag i Rustad fotball får tildelt et eget skap i ballrommet / garderobene til oppbevaring av baller og annet utstyr. Disse skapene kan låses. Lagleder for det enkelte lag må selv fremskaffe lås til disse skapene. I tillegg til disse lag-skapene vil det ligge utstyr (kjegler, vester med mer.)

Ballpumpe
Elektrisk ballpumpe står disponibel i ballrommet i klubbhuset. Gi materialforvalter beskjed hvis du oppdager feil på den elektriske ballpumpen.

Baneoppsett
Baneoppsett for Rustad arena finner du på klubbens hjemmesider.

Det er laget et eget treningsoppsett for kunstgressbanen. En oppdatert versjon av denne finner du på klubbens nettsider. Det er kun 11’er-, og 9’er-kamper som er satt opp på kunstgresset. Alle 7’er-og 5’er-kamper er satt opp på gress-sletten.

Under sesongen er det Oslo fotballkrets som disponerer kunstgressbanen på ettermiddag- og kveldstid. OFK kan derfor flytte kamper til Rustad kunstgress på tider der klubbens lag har fått tildelt treningstid.

I tillegg til kunstgressbanen disponerer klubben tre 5’er-baner, tre 7’er-baner og én 11’er-bane på gress-sletta. To ganger i året (før vår- og høst-sesongen) sendes det ut invitasjon fra fotballgruppas styre, der lagene kan komme med innspill og ønsker på når de ønsker treningstid.

Bankforbindelse
Rustad fotball har DnB som bankforbindelse. Klubben er bundet til samarbeidet gjennom Rustad I.L.  Hovedforeningen er ansvarlig for alle forhandlinger på vegne av gruppene.

Brøyting, kunstgresset
Rustad fotball har inngått avtale om brøyting av banen og følgende retningslinjer gjelder og må følges av alle.

Banen kan kun tas i bruk dersom det ikke ligger snø på den, er det snøvær eller det har snødd og den ikke er måket så må lagene trene alternativt. Ved tvilstilfeller kontakt fotballstyrets leder eller en av de lysansvarlige (se Flomlys, kunstgresset).

Etter trening skal og må målene flyttes ut over 11`er banens dødlinjer. Det skal stå 2 stk. 7`er mål og 1 stk. 11`ermål ved hver ende av banen. Målene må flyttes ut av banen, dvs. ut på grusen og ut på gresset i endene av banen. Dette skal gjøres hver eneste kveld, uansett vær eller forhold. Dette må gjøres for at brøyting kan gjennomføres ved snøfall.

Båre
Rustad fotball disponerer egen båre ved behov. Denne ligger tilgjengelig i ballrommet.

Mikkel og hjalmer

– C –

Cupdeltagelse – utland
Rustad fotball ønsker å følge NFFs retningslinjer om at lag venter til det året spillerne fyller 12 år før man deltar i turnering i utlandet. Ut over dette står hvert lag fritt til å melde seg på cuper i utlandet. Fotballstyret vil imidlertid be om at eventuelle kostnader for den enkelte spiller minimeres, og så langt som mulig dekkes av en felles lag/dugnadskasse, da det er som et mål fot Rustad fotball at all vår aktivitet skal være tilgjengelig for alle våre spillere.

– D –

Dommeransvarlig
Rustad fotball har oppnevnt en egen dommeransvarlig som rekrutterer dommere, arrangerer interne kurs og hjelper lagledere med kontaktinfo til klubbens egne dommere (til barnefotballen) Kontaktinformasjon til dommeransvarlig finnes på klubbens nettsider.

Dommergarderobe
Det er laget en egen dommergarderobe i det ene utvendig toalettet på klubbhuset. Her er det satt inn egen dusj, og døren kan låses. Ut over dette kan dommere bruke møterom bak kiosken, samt klubbhuset ved behov.

Dommerhonorar
Alle dommerutbetalinger foregår fra kiosken. Kvittering leveres her, og kioskansvarlig foretar utbetaling. Kvittering legges i pengekassa. Dommere som skal ha betalt over konto leverer også kvittering her.

Oppdaterte dommerhonorar-satser for alle type kamper finnes på klubbens nettsider.

Drakter
Alle Rustad fotballs drakter (samt shorts og strømper) skal kjøpes inn fra Torshov sport. Alle innkjøp skal administreres av fotballgruppas materialforvalter. Ved behov for innkjøp av draktsett kontakter lagleder materialforvalter. Draktene blir levert med nummer og Rustad-logo. Alle drakter vil være av merket Umbro. Dette gjelder også hvis laget har fått et draktsett av en sponsor.

Dugnad
Alle lag i Rustad fotball har anledning til å ta på seg dugnadsarbeid, der spillere og foreldre bidrar. Inntektene fra disse lagbaserte dugnadene tilfaller lagkassen. Ut over dette vil Rustad fotballs styre innkalle alle sine medlemmer til årlige dugnader. Herunder bl.a: vårdugnad, vårlotteri, kioskvakter, 17.mai-arrangmentet på Rustad skole, fotballskolen og Norway Cup.

Dømming
Alle seriekamper, har oppsatt dommer fra Oslo Fotballkrets. Dette gjelder fra G/J-13 år (ungdomsfotball).
 Alle seriekamper i klassene 6-12 år dømmes av “egne” dommere, og disse må skaffes av hvert enkelt lagleder. Liste over Rustads klubbdommere finner du på klubbens hjemmeside. Til alle andre kamper (for alle lag), som for eksempel OBOS-cup, treningskamper etc., må lagleder selv skaffe dommer.

cropped-10463876_505039519597921_5282107368385680417_n.jpg

– F –

Facebook
Rustad I.L. har egne sider på Facebook som i all hovedsak driftes av Rustad fotball. Målet med FB-siden til Rustad er å dokumentere den løpende aktiviteten i klubben. Fotballstyret oppfordrer alle til å dele bilder og små opplevelser fra hverdagen i Rustad fotball.

Fair Play
Alle lag i Rustad fotball skal til en hver tid etterleve NFFs retningslinjer for Fair Play. Foreldrevettregler skal kommuniseres ut til foreldre og foresatte før seriestart. Disse finnes også på klubbens hjemmeside.

Flomlys, kunstgressbanen
Flomlyset på kunstgressbanen tennes automatisk ved mørkets frembrudd, noe som innebærer at ingen lagledere eller trenere trenger å foreta seg noe som helst i forbindelse med flomlyset. Lyset skrues av og på via tekstmeldinger.

Flomlyset slukkes automatisk kl. 22.15 på hverdager og kl. 20.00 på lørdager og søndager.

Dersom ikke lyset tennes ved mørkets frembrudd kan følgende personer kontaktes:

Terje Fimreite, 481 36 862
Kim Thommassen, 991 01 088
Bernhard Remvik, 907 75 519
Tor Martin Øvrum, 911 95 649

Forsikring
Alle fotballspillere i Rustad fotball er forsikret gjennom NFFs fotballforsikring. Mer informasjon om fotballforsikringen finner du på klubbens hjemmesider. Du finner også detaljert informasjon på nettsiden www.fotballforsikring.no

Fotballskolen
Rustad fotball arrangerer i samarbeid med Tine, fotballskole på Rustad-feltet i uke 26. Fotballskolen er for barn mellom 6-14 år, og ledes av skolerte instruktører.

Rustad og Tines fotballskole er et dugnadsprosjekt i Rustad fotball, og er avhengig av at foreldre og foresatte engasjerer seg i planlegging og gjennomføring for at fotballskolen skal kunne bli en realitet.

cropped-jubel1.jpg

– G –

Garderober
Det finnes to garderober i klubbhuset. Begge garderobene har dusjanlegg og eget toalett. I tillegg har begge garderobene et antall utstyrsskap, som disponeres av lag i Rustad fotball. Alle lag skal ha tilgang til disse garderobene. Nøkler til alle lag fås ved å kontakte fotballgruppas leder.

Grasrotandelen
Grasrotandelen er en samarbeidsavtale med Norsk Tipping. Registreres du med Rustads organisasjonsnummer går 5% av din spill-innsats til Rustad I.L. Registrering gjøres hos en Norsk Tipping-kommisjonær. Det koster deg ikke noe ekstra å være registrert.

Gressbaner
Rustad fotball disponerer tre 5’er-baner, tre 7’er-baner og én 11’er-bane på Rustad-gresset. Banene merkes opp to ganger hver sesong av Oslo kommune (ved sesongstart og etter Norway Cup). Oslo kommune klipper også gresset på jevnlig basis.

Det er Oslo kommune som disponerer gressbanene, og det er også de som bestemmer når banene er åpne, og når det er stengt. Banene vil bli stengt ved kraftig nedbør. For å vite om gressbanene er åpne for trening og spill ringer du kommunens banetelefon på 815 50 585.

Grusbanen
Grusbanen kan benyttes til trening, men de benyttes også til parkering for trenere, ledere, foreldre, gjestende lag og publikum. Hvis dere bruker grusbanen til trening og flytter mål ned på grusbanen, må disse flyttes tilbake på gressbanene/kunstgressbanen etter endt trening. Dette gjelder uten unntak.

timegrip    AOE_logo_gif  liggende-logo-krogsveen-32

– H –

Handicap-toaletter
Det finnes dessverre ingen handicap-toaletter på klubbhuset til Rustad fotball.

Hjemmeside
På Rustad fotballs hjemmeside finner du informasjon om klubb, tillitsvalgte, lag, treninger, kamper, dommere og andre arrangementer. Klubbens hjemmeside har følgende adresse: www.rustadfotball.net.

Hovedsponsor
Rustad fotball har ingen dedikert hovedsponsor, men store og gode bidragsytere i Timegrip, Anders Opsahl gruppen og Krogsveen. Henvendelser for eventuelle sponsorat rettes til fotballgruppas leder. Kontaktinfo finnes på klubbens nettsider.

– I –

Innmelding – Rustad fotball
Hvis du ønsker å melde deg inn i Rustad fotball som spiller eller passivt medlem så finner du informasjon om dette på klubbens hjemmesider. Her finner du blant annet et eget innmeldingsskjema som du sender inn til fotballgruppas styre.

Viktig: Hvis du allerede er spilleberettiget i en annen klubb er det viktig at du selv gir klubben beskjed om at du ønsker å melde overgang til Rustad fotball. Din tidligere klubb vil så – etter at du har meldt deg inn hos oss – få beskjed via Rustad fotballs styre om at du ønsker en overgang, og at klubben således ønsker å få frigjort din spiller-lisens.

cropped-img_0678.jpg

– K –

Keepertrening
Rustad fotball har som ambisjon å arrangere ukentlige keeper-treninger for klubbens keepere. Ta kontakt med fotballstyrets leder hvis du ønsker å bidra, eller har behov for mer informasjon om dette punkt.

Kiosken
Rustad fotball har en egen kiosk i forbindelse med klubbhuset. Denne holdes åpen under sesongen, i forbindelse med kamper på Rustad-sletta. Kiosken er et dugnadsprosjekt for Rustad fotball, og foreldre og foresatte på det enkelte lag må påregne å betjene kiosken i løpet av sesongen. Fotballstyret setter opp en vaktliste for kiosken og distribuerer denne ut til laglederne, som har ansvar for å skaffe foreldre og foresatte til å betjene kiosken i de ukene lagene har blitt tildelt. Instrukser for drift av kiosken finnes på veggen innenfor inngangsdøren. Vaktlisten finnes på klubbens hjemmesider.

Klubbdress
Torshov sport har utviklet en egen klubb-pakke for Rustad fotball. Denne finner du på klubbens nettsider. Fotballstyret oppfordrer alle lag til å bruke denne pakken ved innkjøp av utstyr. Alt lag-utstyr skal kjøpes inn via klubbens materialforvalter. Kontaktinfo til materialforvalter finnes på klubbens nettsider.

Klubbeffekter
Det selges et lite utvalg av klubbeffekter i Rustad fotballs kiosk i klubbhuset. I tillegg er det kjøpt inn et sett med flagg, som lagene kan benytte i forbindelse med cuper og kamper.

Klubbhus
Rustad ILs klubbhus disponeres av Rustad fotball. Klubbhuset inneholder to lagsgarderober, et ballrom, to eksterne toaletter (der det ene er ombygd til en dommergarderobe) og en forsamlingsrom som rommer 50-60 mennesker. Forsamlingsrommet ble pusset opp høsten 2014, og har også et nytt og moderne kjøkken. Forsamlingsrommet leies ut på kommersiell basis til alt fra barnebursdager til private sammenkomster. Utenfor forsamlingsrommet er det også bygget en veranda som er delvis møbler.

Lag som ønsker å avholde lagsmøter i klubbhuset kan gjøre dette ved å kontakt klubbhus-ansvarlig. Kontaktinfo finnes på klubbens nettsider.

Kontingent
Rustad fotballs kontingent går til Rustad I.L. Alle aktive og ikke aktive medlemmer må betale kontingent til hovedforeningen. Dette gjelder både spillere og tillitsvalgte. Den til en hver tid gjeldende sats for kontingenten finner du på klubbens hjemmesider.

.Du kan fra og med sesongen 2015 betale kontingenten elektronisk via klubbens hjemmesider.

Kretstinget
Kretstinget arrangeres hvert år av Oslo Fotballkrets og foregår i februar/mars. Rustad fotball representeres med én til tre personer fra fotballstyret.

Kunstgressbanen
Rustad fotball fikk kunstgress i 2005. Banen holdes åpen for trening hele året, med noe begrenset drift i vintermånedene. Kun 11’er- og 9’er-kamper spilles på kunstgresset. For øvrig reserveres kunstgresset til treninger.

Oversikt over treningstider for kunstgresset finner du på klubbens hjemmeside.

Høsten 2015 vil kunstgressbanen renoveres, og vil derfor være stengt for trening og kamp fra medio august til ut oktober.

Kursvirksomhet
Rustad fotball legger til rette for alle kurs som 
blir arrangert, rettet mot sport eller administrasjon. Alle kurs betales av klubben. Alle kurs går i regi av Oslo Fotballkrets.

– L –

Lagleder
Laglederen har det administrative ansvaret for hvert lag/årstrinn. Jobben kan godt deles på flere enn én person. For arbeidsoppgaver og ansvarsområder som faller inn under oppgaven som lagleder, trykk her: Lagleders Innstruks og  Oppgaver Lagleder 2015

Lagkasser
Alle lag i Rustad fotball har mulighet til å skaffe seg midler via dugnadsbasert arbeide, eller lagstøtte fra foreldre eller firmaer.
 Ved større økonomiske bidrag fra enkeltpersoner/firmaer ønskes det at dette kommuniseres via fotballstyret. Alle konti som disponeres av lagene SKAL meldes inn til fotballstyret. Alle lag skal også ved avslutning av hver sesong oversende et regnskap for lagkasse til Rustad fotballs styre, slik at fotballgruppas kasserer til en hver tid kan ha oversikt over alle lags økonomi.

Lagleder plikter alltid å følge klubbens rutiner vedrørende økonomi.

Legekoffert
Legeskrin eller utstyr til dette bruk, tildeles eller suppleres i forbindelse med sesongstart. Annen supplering gjøres fortløpende ved å kontakte klubbens materialforvalter. Innkjøp av utstyr som ikke er avtalt med materialforvalter vil måtte dekkes av det enkelte lags lagkasse.

Linjeflagg
Et sett med linjeflagg finnes i ballrommet i klubbhuset. Linjeflaggene må alltid bringes tilbake dit etter bruk. Lagleder/trener må kvittere ut for bruk av linjeflaggene før de fjernes fra ballrommet.

Lotteri
Rustad fotball har ett stort lotteri hvert år. Det store vårlotteriet. Alle spillere i barnefotballen får en loddbok som skal selges ut før den returneres. Lotteriet administreres av fotballstyret. Lagleder for det eldste laget i barnefotballen (12 år) har ansvar for å fremskaffe premier til vårlotteriet

Ingen lag i Rustad fotball kan på eget initiativ sette i gang et eget lotteri.

Lørdagstrening
Lørdagstreningen er en frivillig trening på tvers av alderstrinn og gjennomføres fra sesongstart og ut oktober. Dette er en viktig arena hvor alle spillere og foreldre møter hverandre på tvers av alderstrinnene.

Alle treninger administreres fra fotballstyret.

Bilel mot Nordli

– M –

Materialforvalter
Alt av fotballmateriell bestilles via materialforvalter. Kontaktinformasjon til fotballgruppas materialforvalter finner du på klubbens hjemmesider.

Møterom
Lag eller grupper i Rustad fotball som har behov for å gjennomføre møter kan benytte forsamlingsrommet i klubbhytta gratis til dette. Alle møter må meldes inn til Rustad fotballs ansvarlige for drift av klubbhuset.

Mål
Alle lags trenere og leder må til enhver tid trille på plass mål før og etter sin aktivitet. Det er særdeles viktig å utføre dette raskt under kampsesongen, slik at banen blir ryddet til neste lag.

Rustad fotball disponerer to sett med 5’er mål, fire sett med 7’er/9’er mål og tre sett med 11’er mål.

På vinterstid skal alle mål trilles ut av kunstgressbanen etter endt trening, slik at banen er klar for eventuell snørydding.

– N –

Norway Cup
Rustad fotball er stolt medarrangør av verdens største fotballturnering. Norway Cup er fotballgruppas viktigste enkeltstående inntektskilde, og helt nødvendig for vår årlige drift. Det forventes derfor at alle medlemmer og tillitsvalgte i Rustad fotball deltar på denne dugnaden. Som innebefatter oppgaver som kiosk- og parkeringsvakter, i tillegg til rydde og forefallende driftsoppgaver.

cropped-inst.jpg

Norway Cup-komitéen
Rustad fotball har nedsatt en egen komité som utelukkende jobber med planlegging og gjennomføring av Rustads bidrag i verdens største fotballturnering. Komitéen er tilstede på Rustad-sletta under hele NC-uken, og har all kontakt opp mot leverandører, dommere, lag og hovedarrangør, Bækkelaget.

Norway Cup-deltagelse
Som medarrangør kan lag fra Rustad gratis melde seg på Norway Cup. Dette gjelder fra det året spillerne fyller 10 år (må da spille i 11-årsklassen). Ønske om deltagelse meldes inn til fotballgruppas styre senest i begynnelsen av april.

Nøkler
Nøkler til klubbhus / garderober disponeres av fotballstyret. Alle lag i Rustad fotball får utstedt et visst antall nøkler. Ved behov for ytterligere nøkler ta kontakt med fotballstyrets leder. Ved avvikling av lag / virke som lagledere/trener er det viktig at nøkler samles inn og leveres tilbake til fotballstyret. Ingen lagleder/trener har anledning til å kopiere nøkler til garderober / ballrom / klubbhus / kiosk på egenhånd.

Hengelås til lagenes ballskap kjøpes inn av lagleder for hvert enkelt lag.

Nøkkel til Rustad fotballs kiosk finnes i egen nøkkelboks utenfor kiosken. Kode til denne nøkkelboksen fås ved å kontakt fotballgruppas leder.

cropped-vm15-16.jpg

– O –

Opprydding.
Det er viktig at alle lag, spillere, foresatte og tillitsvalgte rydder etter seg. Klubben blir et mye hyggeligere sted å være hvis alle bidrar med gode holdninger på dette punkt.

I tillegg til at alle passer på seg selv gjennomfører Rustad fotball en lagdugnad gjennom sesongen, der hvert lag får tildelt uker hvor de har ansvar for å ta en runde og plukke søppel på anlegget. Opplegg og vaktplan for denne dugnaden finner du på klubbens nettsider.

Oppstartsmøte for nye årsklasser
Hver høst i september arrangerer Rustad fotball et oppstartsmøte for 1.klassinger som ønsker å spille fotball i Rustad. Møtet arrangeres av fotballstyret og avholdes på klubbhuset. Innbydelse til dette oppstartsmøte sendes som ranselpost til alle 1.klassinger på Rustad skole. På dette oppstartsmøtet informeres det om Rustad fotballs bidrag, og det bidraget som er det er forventet at foresatte /foreldre bidrar med. Målet med møtet er å få etablert en foreldredrevet trener- og lagleder-gruppe, samt å få registrert spillere på dette årstrinnet.

– P –

Parkering
All parkering på anlegget skal skje på grusbanen, eller ved klubbhuset. Klubben har ikke ansvar for eventuelle skader som påføres biler som står parkert på anlegget.

Politiattest
Enhver person som påtar seg offisielle verv som trener, leder eller styremedlem i Rustad fotbal må ha politiattest.
 Dette blir utstedt fra fotballstyrets sekretær, og signeres av vervtager før den formidles politiet og godkjennes. Skjema kan lastes ned på klubbens nettsider.

Postkasse
Rustad fotball har postadresse:

Posthylle
Alle lag i Rustad fotball har hver sin ”posthylle” inne i ballrommet i klubbhuset. Her formidles det papirpost til lagene.

Påmelding – sseriespill
Lagleder for det enkelte lag har ansvaret for å melde på alle lag som skal delta i seriespill i regi av Oslo fotballkrets. Rustad fotball har oppnevnt en egen påmeldingsansvarlig som kan hjelperlaglederne med denne jobben, og passer på at påmeldingen skjer på riktig måte og innen gitt tidsfrist.

Påmelding – cuper
Rustad fotball dekker påmeldingsavgift for opp til tre cuper per sesong for alle lag i Rustad fotball. I tillegg kan alle lag fra 11 år melde seg på Norway Cup. Det er lagleder som melder på lagene, for så enten å få refundert utlegg, eventuelt få arrangør til å sende regning direkte til klubben.

Alle lag (fra 10 års alder) kan delta gratis i Norway Cup. Ønske om deltagelse meldes inn til fotballgruppas styre senest i april.

Fotballstyret ber lagene følge NFFs policy om at lag under 12 år hovedsakelig deltar i cuper i nærmiljøet.

cropped-dsc01260.jpg

– R –

Regnskapsføring
Rustad fotball blir regnskapsført som en del av Rustad I.L. Kassererer i rustad fotball betaler, signerer og konterer bilag, og regnskapsfører konterer og fører regnskap etter felles kontoplan.

Reklame
All salg og koordinering av reklame foregår via Rustad fotballs styre. Ingen foreldre, foresatt eller tillitsvalgt har anledning til å selge reklame i klubbens navn uten at godkjenning foreligger fra styret.

Reservedrakter
Rustad fotballs hoveddrakt er hvit overdel og grønn shorts og strømper. Hvis det enkelte lag ønsker å kjøpe inn et sett med reservedrakter så gjøres det for lagets regning. Reservedrakten til Rustad fotball er grønn overdel, hvit shorts og grønne strømper. Regelen er at bortelaget bytter draktfarge ved likhet. Draktbytte foregår kun i 11’er fotballen.

I alle andre årsklasser løses det hele ved bruk av “treningsvester”.
 Hvert lag skal ha et visst antall med ”treningsvester” tilgjengelig hvis behov oppstår. Klubbens policy er at vi også skal ha dette tilgjengelig for lån av lag som gjester vår arena.

cropped-dsc_24531.jpg

– S –

Sesongavslutning
I oktober/november arrangeres en sesongavslutning for alle lag i Rustad fotball. Her deles det blant annet ut priser for en godt gjennomført sesong. Sesongavslutningene fordeles over tre kvelder. Fotballgruppas styret arrangerer sesongavslutningene. Sesongavslutninger for det enkelte lag arrangeres av lagleder/trenere, og utgifter må dekkes av lagkassen.

Skader
Rustad fotball ønsker at lagledere melder inn til styret hvis noen av laget spillere blir alvorlig skadet i kamp. Herunder skader som vil utløse en mulig godtgjørelse fra fotballforsikringen.

Sponsorer
Alle fotballgruppas sponsorer er profilert i klubbmagasinet og på reklamegjerder rundt kunstgressbanen.
Unntak kan være firmaer som kun er tilknyttet draktreklame rettet mot lag i junioravdelingen.

Styret
Rustad fotballs styre består av ca seks faste medlemmer. Styret blir valgt på fotballgruppas årsmøte / generalforsamling i mars hvert år. Her blir det også valgt en valgkomité, som har som hovedoppgave å jobbe tett med det sittende styre, og å fremlegge et forslag til nytt styre på neste års årsmøte. Fotballstyret i Rustad fotball følger til enhver tid Rustad I.L.s vedtekter for drift av klubben. Klubbvedtekter kan fåes ved henvendelse til hovedforeningen.

cropped-4-8-2014-040.jpg

– T –

Tillitsvalgte
Alle styremedlemmer, trenere og ledere som står oppsatt i fotballgruppas oversikt er å regne som tillitsvalgte.
 Disse plikter å representere klubben utad etter styrets verdier og retningslinjer. Alle tillitsvalgte må være medlemm og betale kontingent i Rustad I.L.

Treningstider
Treningstider i sesongen varierer grunnet hensyn til kampprogram for hvert enkelt lag. Treningstider blir fastsatt gjennom et tett samarbeid med en representant fra fotballstyret og trenerapparatet rundt hvert lag.

Fullstendig treningsoversikt blir sendt ut før vår/høstsesong fra fotballgruppas styre, og distribueres også på klubbens hjemmesider.

Trenerforum
Rustad fotballs styre har som mål å innkalle til trenersamlinger /-forum minst to ganger i løpet av hver sesong (vår/høst). Målet med samlingene er å oppsummeres dagens tilstand i lag og trenerstab, og legge planer for resten av sesongen/neste sesong. En representant for styret er til stede på samlingene.

Treningsavgift
Som aktiv spiller i Rustad fotball betaler du hvert kalenderår en treningsavgift til klubben (i tillegg til kontingenten til Rustad I.L.) Treningsavgiften er differensiert ut fra alder, og kan på samme måte som med klubbkontingentene betales elektronisk via klubbens hjemmeside. Treningsavgiften går til å dekke utgifter knyttet til den sportslige aktiviteten for hvert enkelt lag / spiller.

De til en hver tid gjeldende satser for treningsavgift i Rustad fotball finner du på klubbens hjemmesider.

For å øke satsene på klubbens treningsavgift må Rustad fotballs styre få godkjent endringen på fotballgruppas årsmøte / generalforsamling.

Treningsutstyr
I ballrommet finnes det diverse treningsutstyr som kjegler, små-mål, overtrekksvester og diverse annet, som står til fri benyttelse for det enkelte lag. Det forventes at alt utstyr returneres til ballrommet, og ikke havner innlåst i det enkelte lags ballskap etter endt bruk. Eventuelle ønsker / behov for ytterligere treningsutstyr meldes til materialforvalter, som igjen tar dette opp med fotballgruppas styre.

cropped-vm15-10.jpg

– U –

Utlegg
Hvis du som lagleder, eller i rollens som noe annet, har hatt utlegg på vegne av klubben finner du skjema for tilbakebetaling av dette utlegget på våre hjemmesider. Skjema og krav om tilbakebetaling sendes til fotballstyrets kasserer.

Alle utlegg utover det som er avtalt mellom lagleder og Rustad fotballs styret kan ikke uten videre forventes å dekkes av klubben.

Utleie – klubbhus
Rustad fotball står for utleie av klubbhusets forsamlingsrom, og oppfordrer alle sine medlemmer til å bruke dette tilbudet. Lokalet har plass til rundt 50 personer og har et eget moderne kjøkken. Lokalet ble pusset opp i 2014. Mer informasjon om leie av klubbhuset finner du på Rustad fotballs hjemmesider.

Utstyr
Alt lagsutstyr skal kjøpes inn via Torshov sport, som har utarbeidet en egen klubb-kolleksjon for Rustad fotball.. Ingen lag skal kjøpe inn utstyr til lagene uten å gå via fotballgruppas materialforvalter. Kontaktinformasjon til fotballgruppas materialforvalter finner du på klubben hjemmesider.

– V –

Valgkomité
Årsmøtet i Rustad fotball velger selv ut to personer til en valgkomité. Arbeidsoppgavene til valgkomitéen er å legge fram en innstilling til et nytt styre på neste års generalforsamling / årsmøte.

Vinterballer
Vinterballer er å regne som fellesutstyr, og ligger tilgjengelig i ballrommet hele vinteren. Ballene er både i str. 4 og 5. Vi forsøker å holde størrelser adskilt i ballnett. Det forutsettes at alle trenere som starter trening, pumper alle baller før trening.

Husk at det kommer lag etter dere, og ikke kan starte sin trening med å samle baller ute, uten luft. Ballnett henges opp på knagger i ballrommet etter trening.

VM på Rustad
VM på Rustad er et sosialt arrangement for alle venner av Rustad fotball, i alle aldre. Arrangementet består av en 3 mot 3 turnering der voksne, ungdommer og barn spiller på samme lag. Arrangementet er åpent for alle, også de som ikke er medlem i Rustad fotball. VM på Rustad avsluttes med grilling, sosial hygge og en litt spesiell premieutdeling.

VM på Rustad arrangeres helgen før Fotballskolen, i juni hvert år.

2015022314432697410-42

– Å –

Årsmøte
Rustad fotballs årsmøte blir gjennomført i mars måned hvert år. Møtene blir annonsert på klubbens hjemmeside og Facebook-side senest en måned før møtedato.
 Årsmøtet blir arrangert på klubbhuset og alle tillitsvalgte og andre medlemmer i Rustad fotball er invitert. Årsmøtet er også åpent for personer uten medlemskap, men disse kan ikke ta ordet under møtet, eller delta på eventuelle valg / avstemminger.

Årsrapport
Rustad fotball produserer hvert år en årsrapport. Rapporten inneholder en detaljert oversikt over fotballgruppas aktivitet i årets som gikk, både på styrenivå og på hvert enkelt lagsnivå. Alle lagledere forplikter seg til å sende inn en liten lagsrapport til fotballgruppas årsrapport. Når og til hvem dette skal sendes kommuniseres fra fotballstyret i god tid før åremøtet.

Årshjul
Rustad fotball har utarbeidet et eget årshjul som inneholder alle arbeidsoppgaver som hører inn under et kalenderår, samt hvem som har ansvaret for at disse oppgavene blir gjennomført. Alle tillitsvalgte i Rustad fotball forplikter seg til å sette seg inn i fotballgruppas årshjul, og eventuelle ansvarsområder de måtte ha i forbindelse med dette.