Rustad I.L. – Beredskapsplan

Beredskapsplanen skal beskrive ansvarsforhold og tiltak ved krisesituasjon som oppstår ved arrangement, reise eller annet i tilknytning til Rustad IL sin virksomhet, slik at idrettslaget settes i best mulig stand til å handle raskt og på riktig måte. Trykk på logo for å åpne beredskapsplanen.