Rustad-tøy

Alt lagsutstyr skal kjøpes inn via Torshov sport, som har utarbeidet en egen klubb-kolleksjon for Rustad fotball.

N.B. Ingen lag skal kjøpe inn utstyr til lagene uten å gå via fotballgruppas materialforvalter. 

MATRIALFORVALTER, Bjerknes, Trond Erland (144x216)

Kontakt: Trond Bjerknes, tlf: 951 50 671

Se kolleksjonen her:Rustad-2020

 

Rustad kolleksjon