Spilleregler 9’er fotball

cropped-1512551_546574602111079_354587868908718260_n.jpg

I 2015-sesongen innføres 9’er fotball som spilleform i 13-årsklassen. Her finner du spilleregler for 9’er fotball i 13-årsklassen administrert av Oslo fotballkrets.

1) Spillebanen
Nierfotball spilles, som hovedregel, på tvers av elleverbanen med 7er-mål. Noen elleverbaner vil være i smaleste laget for å kunne spille nierfotball på tvers, og unntaksvis kan det da være aktuelt å spille på langs (fra 16-meter til16-meter), men det skal uansett benyttes 7er-mål.

Bredde: 45–52 meter
Lengde: 60–72 meter
Mål: Sjuermål
Straffesparkfelt: 8 meter fra stolpen og 11 meter ut 

2) Ballen
Ballstørrelse 4

3) Antall spillere
9 spillere – åtte utespillere pluss målvakt.
I nierfotball må et lag ha minst 6 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt.
Anbefalt spillertropp: 13 (maksimalt antall tillatte spillere er 16)

4) Innbytteregler
Flyvende innbytte, spilleren må forlate banen før innbytter inntrer. En spiller som er byttet ut kan byttes inn igjen.

5) Dommeren
Vi anbefaler rekrutteringsdommere/kretsdommere som er opplært i regel 11 – offside.

6) Spillets varighet
Aldersgruppen 13 år har spilletid på 2 x 35 minutter

7) Spillets begynnelse
Ved spillets begynnelse i hver omgang skal motspillere være 9,15 meter unna ved spillets start. 

8) Offside
Offsideregel praktiseres som i elleverfotball

9) Frispark
Ved frispark skal motspillere være 9,15 meter unna ballen.

10) Straffespark
Straffesparkpunktet skal være 8 meter fra mållinjen. 

11) Målspark
Ved målspark må keeper/spiller ta målspark innenfor et målfelt tilsvarende spilleregel som i elleverfotball.

12) Håndheving av gult kort (umiddelbar soning)

Forseelser som medfører gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 for elleverfotball – skal erstattes av 5 minutters utvisning.

• Dommer viser gult kort (som tidligere)
• Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas.

Etter 5 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.

Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning. Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.

Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre spiller resten av kampen.

Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en tidsbestemt utvisning ad gangen.

Om målvakten skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål.

Ordinær målvakt kan kun returnere ved stopp i spillet.

Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt.

Ved nierfotball kan man aldri komme under seks spillere på hvert lag. Det vil si at dersom et lag har fått tildelt to røde kort, kan laget samtidig sone én 5 minutters utvisning.