Årsmøtet 2015

2015022314432697410-42

Rustad fotball har avholdt årsmøtet for 2015. Møte ble gjennomført på klubbhuset, mandag 23.mars med 21 stemmeberettigete til stede. Jarle Birkeli ble gjenvalgt som leder. Hele årsmøte-protokollen leser du her.

Protokoll fra årsmøtet 2015

Årsberetning Rustad fotball 2014